T. 26002433

Distances līgums

Šajā lapā (www.davanasundavanas.lv) piedāvāto preču pārdevējs TOPPREZENT SIA, Reģ.nr. 40103228848, Dzelzavas iela 70, Rīga, LV- 1082, t. 26002433, e-pasts: [email protected] no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu: 

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam. 
  • Pasūtīšanas, piegādes un samaksas kārtība 
Pircējs veic preču pasūtīšanu e-pastā, norādot iegādājamo preču veidu un daudzumu un citu informāciju pasūtījuma izpildei. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. 

Pārdevējs nodrošina pasūtījuma izpildi termiņā par kuru vienojas individuāli ar katru pircēju, kopš ir saņemta apmaksa par preci un saskaņota personalizācijas informācija. 
  • Atteikuma tiesības 
Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. 
Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. 

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja: 
• pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma, personalizētas (ar gravējumu, krāsu druku u.t.t.)

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts. 
  • Datu apstrāde 
Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt pasūtījumu izpildi, preču piegādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Nosūtot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi. 


Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Pircējs var iepazīties sadaļā PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma politika

TOPPREZENT SIA privātuma politika
1. SIA “TOPPREZENT” reģ.nr. LV40103228848, (turpmāk – TOPPREZENT), ir pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā.
Šī Privātuma politika izskaidro, kā TOPPREZENT apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz personas datu apstrādi, ko TOPPREZENT ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, līgumiem un citiem avotiem.
Personas datu ievākšana un izmantošana
2. Izmantojot TOPPREZENT pakalpojumus, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi.
3. TOPPREZENT informē, ka norādot savu e-pasta adresi, kontaktinformāciju, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīts paziņojums/atgādinājums par preču, pakalpojumu veiktajiem pasūtījumiem.
Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati
4.TOPPREZENT apstrādā personas datus šādiem mērķiem:
• Pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana
• Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei
• Pasūtījumu apstrādei, saziņai ar pasūtītāju
5. TOPPREZENT apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
• Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde
• Leģitīmās intereses nodrošināšanai
• Līguma noslēgšanai vai izpildei
• Datu subjekta piekrišana
Personas datu glabāšanas ilgums
7. TOPPREZENT glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
• kamēr TOPPREZENT pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
• kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
Personas datu saņēmēji
8. Likumā noteiktos gadījumos TOPPREZENT var nodot informāciju trešajām personām.
9. Dati, kas ļautu identificēt personu, netiek atklāti un netiek nodoti trešajām personām.
Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības
10. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.
11. TOPPREZENT veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).
Tiesības atsaukt piekrišanu
12. Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz epastu: [email protected]
13. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Dāvanas, davanas, biznesa dāvanas, laba dāvana, pildspalvas, parker, atslēgu piekariņi, lietussargi, blociņi ar logo, pildspalvas ar logo, gravētas pildspalvas, pildspalvas ar krāsu druku, gravēšanas pakalpojumi, dāvanu serviss